SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt

 

 

      Działalność Gminnego Centrum Informacji w Sedziszowie

                                        Zasady działania
                    Gminnego Centrum Informacji w Sędziszowie

1. Usługi oferowane w Centrum są bezpłatne (Centrum nie pobiera 
w żadnej formie odpłatności za świadczone usługi za wyjątkiem opłat za kliknij tutaj).

2. Usługi oferowane w Centrum są powszechne (z usług mogą korzystać mieszkańcy Gminy a zwłaszcza osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
w tym przede wszystkim bezrobotni absolwenci i osoby młode do 24 roku życia).

3. Dane osobowe uzyskiwane podczas ankietyzacji a służące do celów statystycznych są poufne (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych).

                         Cele Gminnego Centrum Informacji

*   dostęp do pełnej gamy usług Informatycznych

*   dostęp   do   wszechstronnej   wiedzy   i   informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień edukacji i rynku pracy

*   ożywienie lokalnego rynku pracy
stworzenie przez władze samorządowe oraz inne podmioty
(organizacje pozarządowe) warunków umożliwiających dostęp
do szerokiej informacji ułatwiającej poruszanie się na rynku
pracy lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym - "idea uczącego
społeczeństwa"

*   aktywizacja ludzi młodych oraz społeczności lokalnych

                     Zadania Gminnego Centrum Informacji

*   dysponowanie inforniacjami o warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej

*   umożliwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu prawa pracy

*   umożliwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu integracji europejskiej (rynek pracy w krajach UE)

*   dysponowanie adresami urzędów pracy i innych organizacji    świadczących    pomoc    osobom bezrobotnym i poszukującym pracy

*   oferowane usługi powinny być świadczone nieodpłatnie (zwłaszcza dla osób bezrobotnych

Nasze miasto  

Urząd Miejski

Baza TKR

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury
i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów

Strony zespołów  

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Zajrzyj do Galerii