SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt

 

                   Przykładowy wzór Listu Motywacyjnego

List motywacyjny - przykłady

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Kod pocztowy i miejscowość
Telefon kontaktowy

 
 

....................................

 

Dział personalny

List motywacyjny


Szanowni Państwo!, (Szanowna Pani!, Szanowny Panie!)
Najkorzystniej jest zaadresować list bezpośrednio do osoby przeprowadzającej selekcję otrzymanych ofert. Wyróżni to twoja aplikację i sprawi dobre wrażenie na czytającym.

1. ZDANIA WPROWADZAJĄCE
Ich treść zależy od charakteru listu tzn. czy starasz się o konkretne stanowisko czy tez przedstawiasz ogólnie swoją kandydaturę. W prostych i krótkich zdaniach należy sprecyzować cel naszego listu i źródło pochodzenia informacji o możliwości zatrudnienia.
 
2. KILKA ZDAŃ W POSTACI AKAPITÓW
W tej części wskazane jest odniesienie się do stanowiska o które się ubiegasz. Opisując swoje mocne strony należy przekonać czytającego, że posiadane umiejętności, doświadczenie odpowiadają wymaganiom stawianym na danym stanowisku pracy. Możesz to uczynić poprzez krótkie porównanie wymagań pracodawcy z Twoimi kwalifikacjami. Jeżeli list nie dotyczy konkretnego stanowiska należy skupić się na kwalifikacjach które potencjalnie mogą okazać się istotne dla pracodawcy np. interpretując określone fragmenty swojego cv Można też podkreślić swoje zainteresowanie daną firmą i dalsze plany zawodowe. W liście motywacyjnym powinny się również znaleˇć informacje o Twoich cechach osobowych. Uzasadniając swoją kandydaturę możesz podkreślić potencjalne korzyści dla pracodawcy.

3. ZAKOŃCZENIE
Po przedstawieniu swojej kandydatury należy poprosić o zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.  Można też podać telefony i preferowane godziny kontaktu.
 

 Zwrot Grzecznościowy
własnoręczny podpis
Imię i nazwisko (pismo komputerowe)
 

Spis Załączników:
 -  CV
 -  ksero świadectwa lub dyplomu ukończenia uczelni
 -  ksera świadectwa ukończonych kursów
 -  zdjęcie

 

Nasze miasto  

Urząd Miejski

Sedziszow.info

Baza TKR

Strony zespołów  

Billboard

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Zajrzyj do Galerii