SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt

 

                   Przykładowy wzór Listu Motywacyjnego

List motywacyjny - przykłady

 

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Kod pocztowy i miejscowość
Telefon kontaktowy

 
 

....................................

 

Dział personalny

List motywacyjny


Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w  Państwa biurze podróży. O wolnym wakacie dowiedziałam się z ogłoszenia prasowego z dnia 23 02 2000 r.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Turystyki,  które ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym obroną pracy dyplomowej pt: "Polska - atrakcyjność oferty pobytowej". Celem mojej pracy dyplomowej była analiza porównawcza Polski z innymi krajami Europy pod względem atrakcyjności turystycznej mając na uwadze przeciętnego turystę. Przeszłam również miesięczną praktykę w biurze podróży, którą oceniono celująco. Moim głównym zadaniem  w trakcie praktyk była bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta polegająca na fachowym udzielaniu im informacji i doradztwie.

Umiem posługiwać się komputerem, znam system operacyjny Windows 95 i 98 (Word, Excel), szybko i dziesięciopalcowo piszę na komputerze. Mam ukończony kurs "Komputer i sekretariat", znam obsługę urządzeń biurowych, znam dobrze język angielski, językiem niemieckim posługuję się w stopniu średnim oraz posiadam podstawową znajomość języka włoskiego. Jestem osobą dyspozycyjną, kreatywną, łatwo nawiązującą kontakt z ludˇmi, a  przy tym kulturalną, przyjazną i chętnie pomagającą innym. Cechy te niezbędne są do wykonywania tego zawodu.

Chciałabym podjąć pracę w Waszym biurze podróży, ponieważ cieszy się ono ogromnym powodzeniem nie tylko wśród przeciętnych podróżujących, ale również wśród pracowników resortu. Szczególnie ostatnio dużo się słyszy o osiągnięciach Państwa firmy w kraju i na świecie. Myślę, że w takiej właśnie firmie będę mogła się zrealizować i zdobywać doświadczenie pod okiem takich fachowców jak Państwo.

Jeśli będą Państwo zainteresowani moją ofertą, uprzejmie proszę o kontakt w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Z poważaniem
        
         ..........................Załączniki:
 -  CV
 -  Zdjęcie
 -  Ksero ukończenia uczelni
 -  Ksero ukończenia kursu
 -  Referencje - na życzenie

 

 

Nasze miasto  

Urząd Miejski

Sedziszow.info

Baza TKR

Strony zespołów  

Billboard

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Zajrzyj do Galerii