SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Sędziszowie

Literatura popularnonaukowa
 1. Sporty ekstramalne
 2. S. Owsiak - Finanse publiczne
 3. Romantyzm
 4. Oświecenie
 5. Barok
 6. Renesans
 7. Średniowiecze
 8. Antyk
 9. Towaroznastwo artykułów spożywczych
 10. Szczegółowa uprawa roślin - Tom 1 i 2
 11. Przewodnik po etyce
 12. J. Skodlarski - Gospodarka światowa - geneza i rozwój
 13. Wprowadzenie do ekonometrii
 14. Z. Dąbrowski - Pedagogika opiekuńcza w zarysie
 15. Nowoczesne technologie w logistyce
 16. D. D. Smith - Pedagogika specjalna
 17. A. Giddens - Socjologia
 18. Podstawy statystki
 19. Kompendium wiedzy o konkurencyjności
 20. Wykłady ze stylistyki
 21. G. N. Mankif - Makroekonomia
 22. G. N. Mankif - Mikroekonomia
 23. M. Bugajski - Język w komunikowaniu
 24. H. Kwiatkowska - Pedeutologia
 25. Nowy poradnik majstra budowlanego
 26. K. Rubacha - Metodologia badań nad edukacją
 27. Oblicza współczesnych uzależnień
 28. Zagrożona młodzież
 29. Podstawy dietetyki
 30. Zdrowie publiczne
 31. Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii
 32. B. Filipiak - Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego
 33. M. Koser - Wojnar - Podstawy finansów samorządu terytorialnego
 34. D. J. Griffiths - Podstawy elektrodynamili
 35. W. M. Lewandowski - Proekologiczne, odnawialne źródła energii
 36. Międzynarodowe stosunki polityczne
 37. K. Kukuła - Elementy statystyki w zadaniach
 38. H. Izdebski - Samorząd terytorialny
 39. J.K. Piotrowski - Podstawy toksykologii
 40. H. Izdebski - Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności
 41. S. Owsiak - Finanse publiczne Teoria i praktyka
 42. D.Begg - Mikroekonomia
 43. M. Krzeczkowska, Joanna Loch - Chemia - szkolny przewodnik
 44. M. Milewska, Bogdan Włodarczyk - Hotelarstwo.
  Podstawowe wiadomości
 45. M. Sobczyk - Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania 
 46. L. Oręziak - Finansowanie rozwoju regionalnego
 47. Sztuka - Kierunki, mistrzowie, arcydzieła
 48. Neuropsychologia kliniczna dziecka
 49. T. Kisielewski - Schyłek Rosji
 50. H. Uhlig - Tybet. Kraj zakazany
 51. Religie: Geneza, wiara, tradycja
 52. 24 godziny z życia Kościoła na sześciu kontynentach
 53. Z. Kubiak - Dzieje Grekółw i Rzymian
 54. Z. Kubiak - Literatura Greków i Rzymian
 55. Morza i oceany - Atlas
 56. Zarys historii Europy - XVIII wiek
 57. Kompendium przedsiębiorczości
 58. Najpiekniejsze miejsca na świecie
 59. Najpiekniejsze miejsca w Polsce
 60. N. Wolański - Ekologia człowieka - TOM: 1,2
 61. A. Jędrczak - Biologiczne przetwarzanie odpadów
 62. J. Surowaniec - Logopedyczne kompendium
 63. D. Jankowski - Pedagogika kultury
 64. B. Woynarowska - Edukacja zdrowotna
 65. Komunikowanie społeczne  w edukacji
 66. I. Pospiszyl - Patologie słołeczne
 67. Resocjalizacja - TOM: 1,2
 68. A. i E. Reber - Słownik psychologii
 69. E. Cziomer - Międzynarodowe stosunki polityczne
 70. Ekonomika bankowości
 71. R. W. Griffin - Podstawy zarządzania organizacjami
 72. A. Kidyba - Prawo handlowe
 73. Nowoczesna bankowość
 74. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych
 75. K. Konarzewski - Sztuka nauczania - szkoła
 76. M. Nasiłowski - System rynkowy
 77. R. Milewski - Elementarne zagadnienia ekonomii
 78. Podstawy nauki o organizacji
 79. M. Michalski - Marketing
 80. K. Lutkowski - Finanse międzynarodowe
 81. M. Jagodzińska - Psychologia pamięci
 82. A. Anzenbacher - Wprowadzenie do etyki
 83. S. Schaffer - Rozwójh społeczny
 84. Wprowadzenie do psychologii
 85. Psychologia społeczna
 86. M. Seligman - Psychopatologia
 87. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi
 88. A. Woś - Zarys klimatu Polski
 89. Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej - 1939r. - 1945r.
 90. Historia i współczesność ruchu ludowego
 91. Katyń
 92. Rozwój rolnictwa, gospodarki i obszarów wiejskich
 93. B. Dawczak, I. Spychał - 365 dni dziecka . Zabawy i zadania
  dla  przedszkolaków
 94. A. Bremer, M. Sławik -  ABC użytkownika komputera
 95. Intergacja europejska
 96. Horwitz P. Hill - Sztuka elektroniki - tom I
 97. Horwitz P. Hill - Sztuka elektroniki - tom II
 98. Odlewnioctwo
 99. M. Markiewicz - Instalacje elektryczne
 100. A. Heywood - Politologia
 101. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela
 102. Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych
 103. S.M. Kwiatkowski i inni - Pedagogika pracy
 104. Kodeks karny
 105. T. Buzan - Szybkie czytanie
 106. F. Boucher, J. Avard - Podręcznik skutecznego uczenia się
 107. Psychologia ekonomiczna
 108. S.P. Morreak i inni - Komunikacja miedzy ludźmi
 109. J. Bański - Geografia rolnictwa Polski
 110. P.R. Krugman i inni - Ekonomia międzynarodowa - tom I
 111. P.R. Krugman i inni - Ekonomia międzynarodowa - tom II
 112. K. Guzera i inni - Ekonimika przedsiębiorstw - tom I
 113. K. Guzera i inni - Ekonimika przedsiębiorstw - tom II
 114. E. Nowak - Rachunkowość - kurs podstawowy
 115. R.E. Franken - Psychologia motywacji
 116. M.R. Schaffer - Psychologia dziecka
 117. S. Kratochvil - Podstawy psychoterapii
 118. O. Tokarczuk - Bieguni
 119. Socjologia pracy socjalnej
 120. B. Siemieniecki - Pedagogika medialna - tom I
 121. B. Siemieniecki - Pedagogika medialna - tom II
 122. Społeczeństwo informacyjne
 123. W.J. Burszta - Antropologia kultury
 124. L. Kocik - Rodzina
 125. J. Wojciechowski - Czytelnictwo
 126. R. Grzegorczykowa - Wstęp do językoznastwa
 127. M. Krajewski - Dżuma w Breslau
 128. M. Głowiński i inni - Słownik terminów literackich.
 129. Kodeks pracy
 130. Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy
 131. Kryminologia
 132. T. Hanausek - Kryminalistyka
 133. G. Zdziennicka - Kaczocha - Co każdy pracodawca wiedzieć powinien
 134. J. Makowski - Geografia fizyczna świata
 135. S. Otok - Geografia polityczna
 136. S. Stabryła - Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu
 137. L. Palladino - Kurs fryzjerstwa
 138. Współczesna Europa w procesie zmian
 139. Technika biurowa
 140. Europeistyka w zarysie
 141. D. Goleman - Inteligencja emocjonalna w praktyce
 142. Archeologia - przewodnik
 143. W.Z. Traczyk - Fizjologia człowieka w zarysie
 144. A. Michailik, W. Ramotowski - Anatomia i fizjologia człowieka
 145. Kompendium farmakologii
 146. M.C. Martini - Kosmetologia i farmakologia skóry
 147. Język polski. Matura 2008. Poziom podstawowy i rozszerzony
 148. W. Jędrychowski - Podstawy epidemiologii
 149. A. Kiełbasa - Matura z matematyki - część I
 150. Słownik motywów literackich
 151. Geografia regionalna świata
 152. W. Greblicki - Podstawy automatyki - część I
 153. A. Łyszkowicz - Geodezja czyli sztuka mierzenia
 154. Żywienie człowieka zdrowego i chorego - tom I
 155. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu - tom I
 156. Higiena produkcji żywności
 157. Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
 158. W. Orlik - Egzamin kwalifikacyjny elektryka
 159. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego
 160. Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślin
 161. Specyfikacje geometrii wyrobów
 162. Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy
 163. D.G. Leathers - komunikacja niewerbalna
 164. W. Cwynar, W. Patena - Podręcznik do bankowości
 165. Z. Niewiadomski i inni - Prawo administracyjne
 166. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej
 167. B. Winiarski - Polityka gospodarcza
 168. D. Młodzikowska - Wzory umów i dokumentów
 169. M. Freeman - Prawa człowieka
 170. Wybrane obszary badawcze andragogiki
 171. Benedykt XVI. Jego życie, jego wiara, jego dążenia
 172. Słownik literatury popularnej
 173. A. Borri - Drogi wyjścia z depresji
 174. D. Schultz - Historia współczesnej psychologii
 175. R. Alberti, M. Emmons - Asertywność
 176. E. Lewandowska - tarasiuk - Sztuka wystąpień publicznych
 177. J. Brzeziński - Metodologia badań psychologicznych
 178. J. Heszen, M. Sęk - Psychologia zdrowia
 179. Psychologia kliniczna
 180. J. Stanley i inni - teorie komunikowania masowego
 181. Współczesne państwo polskie. Dynamika zmian
 182. I. Yalom i inni - Psychoterapia grupowa. Encyklopedia sławnych polaków
 183. Encyklopedia szkolna. Geografia
 184. Andrzej Trepka - Ilustrowana encyklopedia - prehistoria
 185. Ewa Małuszyńska - Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej
 186. Mały słownik politologii
 187. Mitologie
 188. Słownik matematyki, fizyki i chemii nieorganicznej
 189. Słownik ortograficzny - wydanie polecane przez nauczycieli
 190. Słownik szkolny - Biologia
 191. M. Żaglewska, J. Matejczyk - 100 zadań maturalnych. Język angielski 
 192. Szkolny słownik po mitologii
 193. G. S. Maddala - Ekonometria
 194. A. Pocztowski - Zarządzanie zasobami ludzkimi
 195. Mały rocznik statystyczny
 196. M. Łobocki - Teoria wychowania w zarysie
 197. J. McMinn  - Pomóż dziecku z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej 
 198. J. Lewinson - Pomóż dziecku z dysgrafią
 199. E. Hallowell, J. Ratey - W świecie ADHD
 200. J. Draus, R. Tarlecki - Historia wychowania XIX i XX wieku
 201. Uniwersalny słownik języka poslkiego - Tom 1
 202. Uniwersalny słownik języka poslkiego - Tom 2
 203. Uniwersalny słownik języka poslkiego - Tom 3
 204. Uniwersalny słownik języka poslkiego - Tom 4
 205. B. Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania
 206. A. Straburzyńska - Lupa - Fizjoterapia
 207. D. Halliday, R.Resnick i in. - Podstawy fizyki - tom. 1
 208. W. Krysicki, L. Włodarski 
  Analiza matematyczna w zadaniach - część I
 209. Wiesław Dębski - Rynek finansowy i jego mechanizmy.
  Podstawy teorii i praktyki 
 210. Józef Kukułka - Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych 
 211. Słownik terminów teatralnych.
 212. Historia wychowania TOM I i II.
 213. Wybrane zagadnienia z rysunku map.
 214. Nowy słownik pedagogiczny.
 215. Historia myśli socjologicznej.
 216. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
 217. Elementy prawa dla ekonimistów.
 218. Prawo karne (część ogólna).
 219. Wstęp do politologii.
 220. Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych.
 221. Leksykon politologii.
 222. Historia - repetytorium dla kandydatów na studia.
 223. 100 tematów - nowa matura ustna z języka polskiego.
 224. Pakiet matura 2006:
       - Geografia
       - Biologia
       - Matematyka
       - Chemia
 225. Fizyka i Astronomia.
 226. Obsługa ruchu turystycznego.
 227. Elektrotechnika.
 228. Podstawy elektroniki TOM I i II.
 229. Elektrotechnika z automatyką.
 230. Układy cyfrowe.
 231. Mechatronika.
 232. Mechanika techniczna.
 233. Geomorfologia.
 234. Agroturystyka.
 235. Marketing w turystyce.
 236. Antropologia kulturowa.
 237. Agresja.
 238. Narkotyki w szkole i w domu - zagrożenia.
 239. Przemoc dzieci i młodzieży.
 240. Media i komunikowanie masowe.
 241. Zrozumieć media.
 242. Mikroekonomia - Zofia Dach.
 243. Historia Myśli ekonomicznej.
 244. Stosunki międzynarodowe w Europie.
 245. Pedagogika porównawcza.
 246. Psychologia rozwoju człowieka.
 247. Metody i techniki badań pedagogicznych.
 248. Geografia fizyczna świata.
 249. Meteorologia i klimatologia.
 250. Pedagogika rodziny.
 251. Praca opiekuńczo - wychowawcza w szkole.
 252. Mikrobiologia ogólna.
 253. Genetyka - krótkie wykłady.
 254. Rozwój biologiczny człowieka.    
 255. Psychologia poznawcza   
                 

Nasze miasto  

Urząd Miejski

Sedziszow.info

Baza TKR

Strony zespołów  

Billboard

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Zajrzyj do Galerii